BPM specialist

“Informatie zonder proces is als een vis zonder water.” Door informatiemanagement procesmatig te benaderen en bewust de verbinding met de organisatieprocessen te maken, krijgt de informatie de aandacht en waarde die het verdient. Het geeft informatieprofessionals ook het mandaat en de rol om informatie in te zetten en daarmee de digitale transformatie van de organisatie te realiseren.

De TIMAF-training BPM voor informatieprofessionals brengt de wereld van procesmanagement (BPM) en informatiemanagement (EIM) bij elkaar. Uitgangspunt is dat de klant en de medewerker een betere ervaring krijgen en echt waarde zien in wat de organisatie voor hun doet.

 

 

Schrijf in voor de BPM-training

Wat is BPM?

BPM levenscyclusBusiness process management (BPM) creëert een effectief raamwerk voor het beschrijven, analyseren, optimaliseren, simuleren en observeren van informatieprocessen en gerelateerde organisatieprocessen.

Zodat de prestatie van de informatievoorziening in een organisatie sneller en beter te voorspellen is, de medewerkers-betrokkenheid te vergroten, betere beslissingen te nemen en de winstgevendheid van de organisatie te verhogen.

Waarom inschrijven voor deze BPM-training?

IMG_0079

Meer en meer organisaties zijn op zoek naar een manier om te overleven in deze wereld van disruptieve technologieën, meer controlerende wet- en regelgeving en veeleisender consumenten. Zij weten dat het antwoord te vinden is in een digitale transformatie waarin de informatie- en organisatieprocessen optimaal op elkaar zijn afgestemd zodat de organisatie flexibel en snel op elke nieuwe verandering kan anticiperen en echte toegevoegde waarde heeft voor klanten én medewerkers.

De meeste organisaties beschikken echter niet over voldoende expertise om BPM en EIM goed uit te voeren. Daardoor zijn zij niet in staat om de juiste functionele requirements boven tafel te krijgen die nodig zijn om systemen voor procesmanagement en informatiemanagement succesvol te implementeren.

Deze training ‘Business Process Management voor informatieprofessionals’ biedt deelnemers de methodieken, praktijkvoorbeelden en instrumenten om informatie- en organisatieprocessen te beschrijven, analyseren, optimaliseren, simuleren en observeren en daarmee de digitale transformatie van de organisatie succesvol te maken.

 

Schrijf in voor de BPM-training

 

Van theorie naar praktijk

IMG_0074

Deze vierdaagse training (2 x 2 dagen) biedt een praktisch raamwerk dat inzicht geeft in de praktijk van business process management en enterprise information management . Door te werken met praktijkvoorbeelden in stakeholder- en verandermanagement, flowcharting, procesmodellering en procesnotificatie, leert de cursist om organisatieprocessen te optimaliseren en observeren, procesuitkomsten te voorspellen en om toekomstige bedrijfsscenario’s te modelleren.

Deze training helpt deelnemers om de potentie van informatie- en procesanalyse ten volle te benutten voor de organisatie. Het biedt een introductie in de belangrijkste competenties en vaardigheden dien nodig zijn voor effectief enterprise information (EIM) en business process management (BPM).

Na afloop beschikt iedere cursist over een set van methodieken, instrumenten en praktijkvoorbeelden om in de organisatie het voortouw te nemen in de veranderingen die noodzakelijk zijn om een succesvolle digitale transformatie te realiseren.

Onderwerpen

DAG 1

Introductie

De eigenschappen en waarde van Business Process Management (BPM)
De levenscyclus en architectuur van BPM
De aanpak en planning van BPM
De essentie van informatie
De eigenschappen van Enterprise Information Management (EIM)
De levenscyclus en architectuur van EIM
De relatie van BPM met EIM
Praktijkvoorbeeld

Hoe te starten met een BPM-project

De business case begrijpen
De waarde van operationele excellentie
Het hoe en waarom van een BPM-strategie
De rol van het BPM-team en de belanghebbenden
Vaardigheden die het team moet ontwikkelen
Informatie- en organisatieprocessen identificeren
Het hoe en waarom van het projectdocumentatie
De vaardigheden die het team moet ontwikkelen
Praktijkvoorbeeld
Oefening: Maak een BPM-strategie

Begin bij het begin: Analyse

De waarde en eigenschappen van analyse
De rol van de procesanalist
Organisatieprocessen identificeren en ontdekken
Herkennen van een proces en de uitkomst
Methoden en technieken voor procesanalyse
Van ‘as is’ naar ‘to be’
Praktijkvoorbeeld
Oefening: Analyseer het proces

DAG 2

Methodieken in procesmanagement

Operations management
Procesverbetering en procesinnovatie
Benaderingen procesverbetering
Het principe van elke methodiek en de overeenkomsten
Six Sigma, LEAN, TQM, EFQM en andere methodieken
Continue verbetering
Praktijkvoorbeeld
Oefening: Methodiek voor verbetering

Procesmodellering

De eigenschappen en waarde van flowcharting (stroomschema’s)
De eigenschappen en waarde van procesmodellering
Standaarden en praktijkvoorbeelden
Actoren en RASCI
Vergelijking van de standaarden
Eigenschappen en elementen van BPMN
Praktijkvoorbeeld
Oefening: Modelleer het proces

Verandermanagement

Waar het echt om gaat bij verandering
Het belang van verandermanagement
De rol van management en professionals
Verandermodellen
Stakeholderanalyse en verandermanagement
Hoe om te gaan met weerstand en de organisatiecultuur
De rol van vertrouwen
De behoefte aan continue verandering
Oefening: Maak een veranderstrategie

DAG 3

Governance

Wat is governance
Het belang van governance, transparantie en mandaat
De elementen, principes en lagen van governance
De weg naar governance
Governance raamwerk en governance alignment
Rollen in governance
Praktijkvoorbeeld

Volwassenheid

BPM-volwassenheid
Volwassnheidsmodellen
Digitale volwassenheid
Oefening: Hoe volwassen is jouw organisatie?

Tools en technieken

Tools in de BPM-levenscyclus
Wat er mis gaat met tools en toolselecties
De rol en eigenschappen van requirements
Het belang van scenario’s
Identificeren van (functionele) requirements met scenario’s
Oefening: Gebruikersscenario en vertaling naar requirements
(Intelligent) BPM tools
De rol van architectuur, interoperabiliteit en orkestratie
Het belang van een strategisch fundament

DAG 4

Procesmanagement ‘Nieuwe stijl’

Het Nieuwe Normaal – Hoe de wereld is veranderd
Next Generation
Technologische trends
Digitale transformatie
Opdracht: Hoe digitaal is jouw organisatie?
BPM-trends in het Nieuwe Normaal
Klantgedreven digitaal procesmanagement
Medewerkergedreven digitaal procesmanagement
Praktijkvoorbeeld
Oefening: Beschrijf een ‘out-of-the-box’ B2C / B2E proces

Eindopdracht

Kies een casus uit je eigen praktijk of een voorbeeldcasus
Werk een van de opdrachten uit in groepsverband
Presenteer het resultaat aan de hele groep

 

 

Schrijf in voor de BPM-training

Cursusmateriaal

Iedere deelnemer ontvangt een gratis exemplaar van het e-book ‘TIMAF Information Management Best Practices – volume 1’ en diverse instrumenten zoals de posters van de BPM levenscyclus, de EIM-levenscyclus, de EIM-toolselectie en de BPM-volwassenheidsscan.

Deelnemers hebben toegang tot een online omgeving met al het cursusmateriaal. Tijdens de training krijgen zij een cursusmap met presentaties, oefenopdrachten en bijlagen.

 

Certificaat

Deelnemers aan de BPM-training ontvangen na afloop het internationaal erkende BPM-certificaat.

BPMi certificaat

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kan iedere deelnemer:

 • de essentie van informatie-/procesanalyse en informatie-/procesmanagement uitdragen,
 • de beste technieken op de meest optimale manier inzetten voor interviews, flowcharting en procesmodellering,
 • ruis en vooroordelen wegnemen in de analyse door conclusies en aanbevelingen te baseren op bewijs in plaats van ‘buikgevoel’,
 • informatie- en organisatieprocessen objectief bekijken en analyseren door de bril van een luisterende, onbevooroordeelde business analist,
 • verandermanagement toepassen om de acceptatie en betrokkenheid van stakeholders te vergroten,
 • het effect van procesverbeteringen meten,
 • ‘to be’ processen definiëren en modelleren,
 • de geschikte methodieken en systemen kiezen voor informatie- en procesmanagement,
 • de BPM-volwassenheid van de organisatie analyseren en helpen optimaliseren.
 • functionele requirements definiëren voor informatie- en procesmanagement systemen,
 • handen en voeten geven aan de digitale transformatie met behulp van optimaal informatie- en procesmanagement.

 

Schrijf in voor de BPM-training

Voor wie is de BPM-training relevant?

Deze training is geschikt voor iedere informatieprofessional die betrokken is bij een digitale transformatie of bij een project waarin een informatie- of organisatieproces moet worden geoptimaliseerd of geautomatiseerd.

Omgekeerd is deze training ook waardevol voor iedere business analist, business architect, business consultant of project manager die meer wil weten over de invloed van informatiemanagement op de digitale transformatie en procesmanagement.

Deze training is ook geschikt voor IT-managers, IT-architecten en business-professionals die beslissingen moeten nemen over of participeren in een digitale transformatie of project waarin een proces- of informatie managementsysteem in gebruik wordt genomen.

IMG_0086

In-company training: alle disciplines aan tafel

De BPM-opleiding wordt ook als in-company training aangeboden. Juist bij in-company trainingen waarbij professionals van de diverse disciplines binnen de organisatie met elkaar opdrachten uitvoeren en ideeën uitwisselen, is de meerwaarde van deze BPIMi-training extra groot.

De cursisten creëren tijdens een in-company training een gezamenlijk kenniskader. Zij vinden elkaar in de vele overeenkomsten en staan meer open voor het perspectief van de ander.

Hoe lang duurt de opleiding?

De BPM-opleiding duurt vier dagen, verdeeld over twee aansluitende weken.

Op ‘open inschrijving’ wordt de training verdeeld over twee weken: de eerste week twee dagen en de tweede week de overige twee dagen.

Waar is de opleiding?

De BPM-opleiding vindt plaats in Grand Hotel Karel V, op loopafstand van Utrecht CS en Parkeergarage Springweg.

Over de docent

Erik Graaf van Leicester podiumDe BPMi-opleiding wordt gegeven door drs. Erik M. Hartman, TIMAF principal consultant. Erik heeft ruime ervaring in business process management (BPM) en enterprise informatie management (EIM).

Erik verzorgde BPM-adviezen en BPM-trainingen in binnen- en buitenland voor organisaties als Denso Europe, KAEFER, NATO, Philips, Ahold, Kram, TELE2, ENI Pakistan en ENI België, ASML, UWV, Gemeente Amsterdam, Gemeente Haarlem, OHRA, OESO/OECD, Ordina, Delta Loyd, CCV België en ABN Amro Verzekeringen.


Inschrijven en meer informatie

Neem contact op voor meer informatie, een uitgebreide brochure of om je in te schrijven met (030) 877 35 60 of info@timaf.nl.